Bare Minerals Moxie Lip Gloss Trail Blazer 4.5ml €16

Bare Minerals Moxie Lip Gloss Trail Blazer 4.5ml €16

Bare Minerals Moxie Lip Gloss Trail Blazer 4.5ml €16

Bare Minerals Moxie Lip Gloss Trail Blazer 4.5ml €16